Начало / Резултати / Начало на големите инвестиции

 • a+
 • a-

Начало на големите инвестиции

Етап 1 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на Габрово бе първият строителен договор от интегрираната оздравителна програма, поставила си амбициозната задача да въведе цялостни подобрения във водния сектор на града.

Изпълнител на етап 1 е фирма Драгиев и Ко ООД, гр. Пловдив, при стойност на инвестицията от близо 14 млн. лв. за подобряване на ВиК системата на кварталите Баждар, Варовник, VI участък, Голо бърдо, Трендафил, Русевци, Стефановци и Златари. С подмяната на ВиК мрежата бяха изпълнени важни технологични връзки между главните водопроводи от левия и десния бряг на р. Янтра - по Баев и Горнокрайски мост. С това бе обезпечено водоподаването от единия към другия бряг на реката, както по време на изпълнение на проекта, така и при бъдещи ремонтни работи.

Благодарение на геодезичното заснемане на новоизградените съоръжения и внедрените ГИС-технологии, с етап 1 стартира създаването на актуален подземен кадастър на град Габрово, който да служи като основа на всички следващи инвестиционни намерения. За периода юни 2012 – юли 2014 г. бяха изградени 36 км водопроводи и 14 км канализация - общо 50 км ВиК мрежи:

 • в кв. Баждар: водопроводи по улици Баждар, Емануил Манолов, Хаджи Димитър, Цанко Церковски, Гаврил Кръстевич, Алеко Богориди, Тодор Бурмов, Тракия, Омуртаг, Пейо Яворов, Добруджа, Алеко Константинов, Константин Величков, водоеми висока зона, тласкател 1 и 2.
 • в кв. Русевци: водопроводи по улици Найден Геров, Морава, Брегалница, Селимица, Емине, Околчица, Цветарска, Охрид, Зорница, Вишеград, Щастие, Дрен.
 • в кв. Варовник: водопроводи по улици Варовник, Ангел Кънчев, Стръмнина, Васил Друмев,Обзор, Хаджи Димитър.
 • в кв. Голо Бърдо: водопроводи по улици Свищовска, Венера, бул. Могильов; канализация по улици Свищовска и Венера.
 • в кв. Трендафил: водопроводи по улици Лазурна, Тота Венкова, Арх. Атанас Донков, Люлякова градина, Никола Рязков, Свищовска, Венец.
 • в кв. VI участък: водопроводи по улици Марин Дринов, Цар Калоян, Орлово гнездо, Трапезица, Никола Палаузов, Отец Паисий, Йоан Предтеча, Опълченска, Козлодуй, Еким Цанков, Пенчо Славейков, Радион Умников, Мусала; канализация по улици Еким Цанков, Радецка, Първи май, Опълченска, Пенчо Славейков, Марин Дринов, Калоян, Никола Палаузов, Извора, Петко Бочаров.
 • в кв. Стефановци и Златари: водопроводи по улици Василка Бенева, Георги Стефанов, Георги Илиев, Русалка, Минка Стефанова, Котел, Липница, Ямбол, Хвойна, Просвета, Златарска, Златен дол, бул. Бойката; канализация по улици Георги Стефанов, Котел, Липница, Ямбол, Русалка, Минка Стефанова, Етрополе, Златарска, Златен дол, Зов, бул. Бойката.
 • връзки между ляв и десен бряг на р. Янтра по Баев и Горнокрайски мост; рехабилитация на дерета Топлика, Хлебозавода и Пазара; рехабилитация на главен колектор II десен.
 • Ремонтирани бяха помпени станции Баждар, Гачевци и Тончевци. Изградени бяха нови помена станция и напорен водоем за кв. Стефановци.
 • Цялостно преасфалтирани бяха 43 улици в кварталите Баждар, Варовник, Голо Бърдо, Русевци, Трендафил, Стефановци, Златари, VI участък.