Община Габрово подписа строителен договор за етап 3 от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа

19 August 2012 / Новини

Община Габрово подписа строителен договор за етап 3 от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на гр. Габрово на стойност 11 966 428,02 лв. без ДДС.

На 17 август 2012 г., в Ритуалната зала на Община Габрово, заместник кметът на Общината инж. Климент Кунев и управителят на фирмата – изпълнител Пътинженеринг ЕООД инж. Недялко Бекиров положиха подписите си на третия мащабен строителен договор в рамките на проекта.

През следващите две години, в рамките на етап 3 от Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ще се инвестират близо 12 милиона лева в нова ВиК инфраструктура. До средата на 2014 г. квартали Радичевец, Йонковото, Любово, Беленци и Лисец ще имат качествено нова екологична техническа инфраструктура.  

Първостепенна задача на строителната фирма е да подготви подробна програма за строителство и график на ремонтните дейности по подобекти, които да бъдат одобрени в рамките на следващия месец.

Община Габрово подписа втори договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово - за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води

30 July 2012 / Новини

5_DSC3600_800.jpgНа 27 юли 2012 г., от 11.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово се състоя церемония по подписване на втория договор за строителство в рамките на проекта за водния цикъл на град Габрово.

С решение на Кмета на Община Габрово Обединение ГБС-Биогест-Габрово, състоящо се от „Главболгарстрой“ АД, гр. София, „Бора“ ЕООД, гр. София, „Биогест Интернационал“ ООД, Германия, и подизпълнител „Димас“ АД, гр. Габрово, е определено за изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Стойност на договора е 19 341 913, 90 лв. без ДДС, а продължителността му е общо 42 месеца. Предвидени са 30 месеца за проверка, актуализиране, привеждане към настоящата нормативна уредба, достигане на готовност за положителен доклад за оценка на съответствие на предоставения от възложителя идеен проект за реконструкция на станцията, изготвяне на технически и работен проект, строителство и монтаж на съоръжения, обучение на експлоатационния персонал. Предвидени са и допълнително 12 месеца период за откриване на дефектите, включително надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция.

Подписан е първият договор за строителство в рамките на „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”

4 June 2012 / Новини

Церемония по подписване на първия договор за строителство в рамките на проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово" се състоя на 4 юни 2012 г. в Ритуална зала на Община Габрово. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."

За изпълнител на първия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на град Габрово, с Решение № 33 от 2 май 2012 г. на кмета на Община Габрово, е определена пловдивската фирма „Драгиев и Ко" ООД.

Церемония за подписване на договора за "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово", в рамките на ОП Околна среда 2007 – 2013 г.

23 February 2010 / Новини / Фото и видео хроника

bb4.pngС решение на Европейската комисия от 18.02.2010 г. Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово е одобрен за финансиране.

На 23.02.2010 г. Министерство на околната среда и водите и община Габрово подписват договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 58111-с077-268 на стойност 117 447 251,19 лева, от които 94 милиона лева от Кохезионния фонд на ЕС и 23,5 милиона лева съфинансиране от държавния бюджет.