Начало / История на проекта

  • a+
  • a-

История на проекта

2004 – 2007

подготовка на интегрирана инвестиционна програма на проекта за кандидатстване по програма ИСПА (формуляр за кандидатстване, прединвестиционно проучване, финансов и икономически анализ)

2008

подготовка на интегрирана инвестиционна програма на проекта за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (преработка на формуляр за кандидатстване, прединвестиционно проучване, финансов и икономически анализ)

представяне на проекта за оценка в Министерството на околната среда и водите

2009

подготовка на работни проекти за ВиК мрежата и индикативен идеен проект за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води Габрово по програма ИСПА

представяне на проекта за оценка в Европейската Комисия

2010

18 февруари Решение на Европейската Комисия за одобряване на проекта

23 февруари подписване на Договор за безвъзмездна финанансова помощ между Министерството на околната среда и водите и Община Габрово

2011

провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство

2012

4 юни подписване на първия договор за етап 1 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на Габрово

27 юли подписване на втория договор за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води на Габрово

17 август подписване на третия договор за етап 3 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на Габрово

19 октомври подписване на четвъртия договор за етап 2 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на Габрово

1 ноември подписване на петия договор за реконструкция на пречиствателна станция за питейни води Габрово

2013 - 2015

изпълнение на строително-ремонтни дейности по петте строителни договора

4 септември 2015 г. провеждане на официална церемония по откриване на реконструираните обекти в рамките на проекта