Oбхват на инвестицията

Легенда:

——— Водопровод, ——— Канализация, ——— Сградно отклонение, + Пожарен хидрант, Ревизионна шахта.

С червен контур са обозначени Пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ), Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) и помпените станции.

За да видите детайл от картата, моля изчакайте страницата да се зареди изцяло и поставете мишката на желаната позиция.